Znajdź swój kraj i przejdź do właściwej strony LIVISTO

Along with you / Oferty pracy

Powrót

Oferty pracy


Obecnie poszukujemy kandydatów na 2 stanowiska:

1. PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
teren działania: województwo zachodniopomorskie i niewielka część województw ościennych

2. PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
teren działania: województwo ślaskie, część województwa małopolskiego oraz niewielka cześć opolskiego

Zakres stanowiska:

- budowanie i utrzymywanie długofalowych kontaktów z lekarzami weterynarii
- współpraca z hurtowniami weterynaryjnymi
- realizowanie założonego planu sprzedaży produktów
- udział i organizacja spotkań i szkoleń dla klientów firmy

Od Kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia wyższego (lekarz weterynarii lub pokrewne: zootechnika, biotechnologia, biologia), technik weterynarii
- dyspozycyjności, gotowości do odbywania częstych podróży służbowych
- ambitnego podejścia do zadań, dobrej organizacji pracy
- zdolności interpersonalnych i negocjacyjnych
- dynamizmu, konsekwencji w działaniu oraz wysokiego poziomu kultury osobistej
- znajomości obsługi komputera, prawo jazdy kat. B (doświadczenia w prowadzeniu samochodu)
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

W zamian oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
- bardzo dobre warunki pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie
- bogaty pakiet benefitów pozapłacowych m.in.: prywatna opieka medyczna dla pracowników, karta sportowa Benefit systems, grupowe ubezpieczenie na życie, imprezy integracyjne
- odpowiedzialną i interesującą pracę w rozwijającej się firmie, w młodym i dynamicznym zespole
- możliwość samorealizacji i rozwoju
- komputer, telefon i samochód służbowy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres e-mail: biuro@livisto.com.

KLAZULA INFORMACYJNA

Prosimy o umieszczenie CV następującej zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z obecną rekrutacją prowadzoną przez LIVISTO Sp. z o.o. z siedzibą w (81-571) Gdyni, ul. Chwaszczyńska 198a, KRS: 0000174502, NIP: 588-20-52-839, REGON: 192938266 (dalej: LIVISTO).

Administratorem danych osobowych podanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym w tym także danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych jest LIVISTO. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. W przypadku aplikowania na zatrudnienie w ramach umowę o pracę, podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie ww. przepisów. Podanie dodatkowych danych w dokumentach aplikacyjnych, jak również podanie danych w przypadku aplikowania na współpracownika (umowa cywilnoprawna) jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane kandydatów będą przetwarzane w przez okres do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym kandydat brał udział. Dane kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi procesu rekrutacyjnego -np. dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@livisto.com.