Znajdź swój kraj i przejdź do właściwej strony LIVISTO

KALKULATOR LEKÓW DO ROZPUSZCZENIA W WODZIE

Kalkulator leków do rozpuszczenia w wodzie dla świń

Podanie leku w wodzie do picia gwarantuje szybkie wdrożenie leczenia dla dużej grupy zwierząt. Firma LIVISTO chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom lekarzy weterynarii stworzyła narzędzie ułatwiające precyzyjnie wyliczenie dawki leku potrzebnego do rozpuszczenia w wodzie do picia dla świń.

Konieczne jest dogłębne poznanie czynników, które spowodowały wystąpienie danej jednostki chorobowej. Na sukces leczenia wpłynie wykonanie precezyjnych obliczeń oraz upewnienie się czy przestrzegamy zaleceń do zastosowania produktów.

Kalkulator oblicza ilość leku, jaką powinniśmy podać w wodzie pitnej, gdy używamy dozymetru. Wypełnij puste pola odpowiednimi danymi.

 • 1.Liczba leczonych zwierząt

 • 2.Średnia waga zwierząt (kg)

 • 3. Ilość spożywanej wody: rzeczywiste zużycie wody można wprowadzić bezpośrednio, jeśli jest znane (L/dzień). Jeśli nie jest znane to kalkulator podaje przybliżoną wartość spożytej wody na podstawie liczby leczonych zwierząt, ich średniej wagi, temperatury otoczenia oraz wielkości ubytku wody.

 • 4.Temperatura otoczenia (warunki klimatyczne): domyślnie jest to temperatura neutralna. W przypadku wysokiej temperatury otoczenia wybierz opcję "ciepło" aby lepiej obliczyć dzienne zużycie wody.

 • 5. Ubytek wody: aby lepiej obliczyć dzienne zużycie wody, należy wybrać między brakiem strat (domyślnie), niskim, średnim a wysokim ubytkiem wody.

 • 6.Wybierz produkt z listy:
  • Po wybraniu jednego z leków pojawi się dawkowanie w mg substancji czynnej zgodne z rejestracją produktu.
  • Istnieje możliwość modyfikacji mg substancji czynnej po uzgodnieniu z lekarzem weterynarii

 • 7. Ustawienie dozatronu (%): wybierz jedną z wartości.

 • 8. Objętość roztworu podstawowego: należy wskazać objętość roztworu podstawowego, który będzie użyty do rozpuszczenia leku.

Wskazuje g lub ml produktu do przygotowania roztworu podstawowego. Wodę zawierającą lek , która nie została wypita w ciągu 24 godzin należy usunąć.

 • Racjonalne stosowanie leków, a zwłaszcza antybiotyków, zmusza nas do poszukiwania bezpiecznych i skutecznych sposobów na prawidłowe leczenie chorych zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, zwierzęta chore lub zestresowane nadal piją, aby zrekompensować hipertermię oraz odwodnienie
 • Jest to szybka metoda pozwalająca zająć się ostrym wybuchem choroby gdy tylko zostanie on wykryty
 • Nie wymaga nadmiernej siły roboczej i może być dostosowany do specyfiki danej hodowli

 • Codziennie sprawdzaj, czy zwierzęta wypiły to, co zostało obliczone
 • Przetestuj działanie oraz pamiętaj o konserwacji urządzeń stosowanych do leczenia