Znajdź swój kraj i przejdź do właściwej strony LIVISTO

GATUNKI

Powrót

PSY

Wiemy, że psy są ważnymi członkami rodziny. Nazwa firmy LIVISTO wywodzi się z hasła:“Life IS better LIVed TOgether”. Nasza misja i aspiracje są z nim związane. Naszym celem jest bycie firmą “Along with you” („Razem z Wami”) dla lekarzy weterynarii i właścicieli zwierząt, a wartością dodaną jest wysoka jakość naszych produktów leczniczych, mieszanek paszowych uzupełniających oraz produktów pielęgnacyjnych dla psów.

Chcielibyśmy być Waszym partnerem w obszarach terapeutycznych takich jak: dermatologia, zwalczanie bólu oraz choroby metaboliczne i zaburzenia jelitowo-żołądkowe. W tych dziedzinach oferujemy szereg produktów oraz szkolenia dla lekarzy weterynarii, które uaktualnią ich wiedzę.

Ponadto pracujemy nad rozszerzeniem portfolio naszych produktów w dodatkowych dziedzinach takich jak: parazytologia, stomatologia oraz kardiologia.Oto nasze projekty. Pracujemy nad nimi.

Powrót