Znajdź swój kraj i przejdź do właściwej strony LIVISTO

Nowości, wydarzenia

Powrót
26 października 2021

EGGVP to teraz Access VetMed

Access VetMed (https://accessvetmed.eu/ ) to nowa nazwa dla dotychczasowej Europejskiej Grupy ds. Generycznych Produktów Weterynaryjnych (EGGVP).

Stowarzyszenie działa od 2002 roku, stawiając sobie jako cele osiągnięcie zrównoważonej polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, ułatwienie dostępu do produktów weterynaryjnych, a zarazem odpowiedzialne stosowanie ich w Europie w ramach inicjatywy 'One Health'. Tworzy ją 25 generycznych weterynaryjnych firm farmaceutycznych (w tym LIVISTO), które są obecne w 31 krajach Unii Europejskiej, zatrudniają ponad 7600 pracowników i posiadają 45% wszystkich pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla generycznych produktów weterynaryjnych w Europie.

Zmiana nazwy jest jasnym przesłaniem, ponieważ słowo ACCESS jest akronimem od: Availability (dostępność), Compliance (zgodność z przepisami), Convenience (wygoda), Efficacy (skuteczność), Safety (bezpieczeństwo) i Savings (oszczędność). Cechy te mają znaczący wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt, co również bezpośrednio przyczynia się do zdrowia ludzi i ochrony środowiska. Access VetMed dąży do tego, aby być uznanym za europejski głos przemysłu związanego z produktami weterynaryjnymi generycznymi o dodanej wartości, ponieważ jego członkowie coraz częściej wytwarzają produkty o właściwościach, takich jak wygodniejsza forma podania, dawkowanie lub smakowitość w porównaniu z produktami oryginalnymi.